www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SUPPLEMENTUM ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

2009

СЪДЪРЖАНИЕ

Цанева, В.

Хипогликемии 6 детска възраст

Савова, Р.

Дефиниция, епидемиология и класификация на захарния диабет 6 детската възраст съгласно „Ispad Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 Compendium"

Пенева, Л.

Синдром с хиперандрогенемия в детската възраст

Тинчева, Р., Д. Авджиева, И. Стоева

Синдром на Prader - Willi – възможности за съвременна диазноза и терапия

Тинчева, Р., Д. Авджиева, И. Стоева

Нашият опит в лечението на синдрома на Prader - Willi с рекомбинантен човешки растежен хормон

Тинчева, Р.

Гликогенози - болест на Pompe

Петков, Г, Ст. Пъпанов, Св. Триводалиева

Възможност за лечение на генетични заболявания предизвикани от nonsense мутации

Milupa - Дойчинова, А.

Хранене на недоносени и деца, родени с ниско тегло

Желев, Хр., Е. Пантелеева

Стратегии за предотвратяване на цитомегаловирусната инфекция при чернодробно трансплантирани деца

Илиев, Д.

Разумното и правилно хранене - ключ към здравословен начин наживот

Божинова, В.

Неврологични усложнениея от Varicella-zoster вирусната инфекция в детската възраст

Маринова, Л., 3. Михнева

Епидемията от морбили в България, 2009 г. Предварителен епидемиологичен анализ

Желязков, М.

Хипонатриемия

Петрова, Г.

Проучвания на икономическите последици от въвеждането на задължителна 10 валентна конюгирана пневмококова ваксинация

Начало^^ Top ^^