www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SUPPLEMENTUM ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

2004

СЪДЪРЖАНИЕ

Желев, Хр.

Чернодробна транспланатация

Наумова, Е., А. Михайлова

Имунодефицитни състояния: механизми, диагноза и лечение.

Константинов, Д.

Лечение на острата лимфобластна левкемия в детска възраст - настояще и перспективи

Филчев, С.

Бронхиалната астма при децата

Владимирова, Н., В. Войнова

Диагностика на коклюшната инфекция

Владимирова, Н.

Коклюшната инфекция - отново актуална

Коприварова, К.

Захарен диабет тип 2 в детската възраст

Куртев, А., М. Станчева, Л. Пенева, Е. Стефанова, К. Казакова

Полидипсо-полиуричен синдром в детската възраст

Пенева, Л.

Нисък ръст при нарушения на калциево-фосфорната обмяна

Костова, А., А. Куртев

Хирзутизъм - етиопатогенеза и диагноза

Анадолийска, А.

Бъбречни увреждания при затлъстяване: ролята на адипоцито-произхождащите фактори

Тинчева, Р.

Диагноза на метаболитните заболявания в детската възраст

Стефанов, Ст.

Ставен синдром при възпалителни заболявания в детската възраст

Панчева, Р., М. Георгиева-Шакола, В. Цанева

Пробиотици и техните ефекти

NESTLЕ

NAN 1 - ниско фосфатно адаптирано мляко с подобрена белтъчна ефективност и нуклеотиди

HUMANA

Разнообразие на продуктите, неповторимост на качеството

Дойчинова, А.

Omneo - адаптирано мляко с уникален мастнокиселинен състав

Начало^^ Top ^^