www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SUPPLEMENTUM ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

2001

СЪДЪРЖАНИЕ

Бобев Др., Н. Юрукова

Обструкция на горните дихателни пътища

Бобев Др., Н. Юрукова

Бактериемия и септицемия

Бобев Др., Н. Юрукова

Бактериални менингити

Бобев Др.

Асептичени менингити

Бобев Др., Н. Юрукова

Остър корем

Андонова Л.

Остра диария в кърмаческата и детска възраст

Бобев Др., Н. Юрукова

Инфекциозна мононуклеоза

Пенева А.

Спешни състояния в детската ендокринология

I. Нарушения в калцево фосфорната хомеостаза

Пенева А.

Спешни състояния в детската ендокринология

II. Заболяване на надбъбречната жлеза

Коприварова К.

Полидипсо-полиуричен синдром в детската възраст

Стефанов Ст., Н. Иванова

Диференциална диагноза на ставния синдром в детската възраст

Спасов Л.

Кардиомиопатии в детската възраст

Рачева Р.

Противовъзпалително лечение на бронхиална астма в детска възраст

НАРЕДБА №2 от 27.04.2000 г. за видовете имунизации в Република България и сроковете за извършването им /извадка/

Имунизационен календар

Препоръчителни имунизации

Начало^^ Top ^^