www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SUPPLEMENTUM ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

ТОМ LVI, 2016

Пилософ, В. Кoнсенсусно становище относно ваксинопрофилактиката на детските инфекциозни заболявания

Пармакова, К., Р. Филипова, А. Кунчев. Резултати от изпълнението на Имунизационния календар през 2015 г.

Тихолова, M. Необходимост от въвеждане на Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в България

Маринова Л., К. Пармакова, Н. Владимирова, Б. Кайракова, E. Николова, Р. Митрева, Е. Насева, А. Курчатова, М. Кожухарова. Проект „Подобряване надзора на аксинопредотвратимите заболявания: разработване на модел на уеб-базиран имунизационен регистър” - цели, задачи и очаквани резултати

Попова, М., А. Стоименова. Съобщения за нежелани лекарствени реакции след ваксинации през 2015 г. в България

Stamatovic, D., K. Starinac, P. Igov, M. Vujosevic, Z. Vujnovic Zivkovic. Анализ на родителските отношения, убеждения и източници на информация за ваксините и рисковите фактори свързани с родителския страх от ваксинация

Хаджиева, С., Р. Панчева, Н. Ушева, В. Йотова, Ц. Паунов. Проучване на нагласите за имунизиране и ваксиниране сред родители на деца до 7 години

Петева, Г., А. Кеворкян, О. Бойкинова, И. Балтаджиев, С. Иванова, К. Иванов.  Ваксините - причини “да се ваксинираме”

Митева, П. Enuresis Nocturna в детската възраст

Бояджиев, М., В.с Йотова, Л. Маринов. Синдромът на макрофагеална активация - потенциално опасно, но разпознаваемо усложнение при ревматологични заболявания

Иванов, И. Педиатричен преглед на деца в ранна и предучилищна възраст с насоченост към разстройство от аутистичния спектър (Как да преглеждаме, тъй че да не пропуснем аутизъм?)

Александрова, И., В. Божинова. Идиопатични фокални епилепсии

Родопска, Е., В. Божинова, С. Бичев. Mускулна дистрофия тип Дюшен - необходимостта от ранна диагноза и превенция с пренатална диагноза

Munns, C., Shaw, N., Kiely, M., Specker, B., Thacher, T., Ozono, K., Michigami, T., Tiosano, D., Mughal, M., Makitie, O., Ramos-Abad, L., Ward, L., DiMeglio, L., Atapattu, N., Caassinelli, H., Braeger, C., Pettifor, G., Seth, A., Idris, H., Bhatia, V., Fu, Jm, Goldberg, G., Savendahl, L., Khadgawat, R., Pludowski, P., Maddock, J., Hypponen, E., Oduwole, A., Frew, E., Aquiar, M., Tulchinsky, T., Butler, G., Hogler, W. Консенсус върху превенцията и лечението на рахит, причинен от недоимъчно хранене

Димитрова, М., Е. Стефанова, К. Казакова, Д. Йорданова, З. Тодорова. Хормонален и клиничен мониторинг при момичета с централен преждевременен пубертет по време на лечение с аналози на гонадотропин-рилийзинг хормон

Тодорова, З., Е. Стефанова. Практически подход при момчета и юноши с гинекомастия

Средкова, М., Е. Стефанова, А. Буева, И. Христозова, К. Казакова, Д. Йорданова, З. Тодорова. Aдренален кортикален аденом при 4 годишно момче

Почина доц. д-р Евгений Драганов Генев, д.м. 1940 - 2016 г.


 

Начало^^ Top ^^