www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SUPPLEMENTUM ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

ТОМ LV, 2015

Аршинкова, М. Принципи на съвременното лечение и контрол на захарния диабет в детска възраст

Константинова, М., Р. Савова, М. Аршинкова, О. Славчева. Лечение на най-малките деца с тип 1 диабет:инсулиновата помпа няма алтернатива за сега!

Савова, Р., О. Славчева. Моногенни форми на захарен диабет

Янева, Н., М. Константинова. ДКА- опасно усложнение на захарния диабет

Средкова, М., M. Аршинкова, M. Константинова, Р. Савова, И. Бонева. Синдромно затлъстяване в детската възраст Клиничен случай на момче със синдром на Klinefelter

Аршинкова, М. Клинична изява и изследвания за диагноза на затлъстяването в детска възраст

Димитрова, М., Е. Стефанова. Генетика на гонадотропин - зависимия ранен пубертет

Боронсузов, Ив., Д. Константинов. Роля на молекулярно-генетичните изследвания за диагнозата, прогнозата и терапията на солидни тумори в детска възраст

Александрова, В. Оценка на болката в периода на новороденото

Хаджидекова, С., Д. Авджиева - Тзавелла, Р. Станева - Цветкова, Б. Рукова, А. Кадъм, Р. Тинчева, Д. Тончева. Възможности за съвременна генетична диагностика при пациент с неясен малформативен синдром

Масларска, Р., Л. Пенева. Риск от злокачествени заболявания при деца родени след асистирана репродуктивна техника /АRT/

Римпова, Н., Д. Илиев. Витамин D - биологични функции и значение на дефицита му
Стефанов, Ст., А. Телчарова. Ювенилен идиопатичен артрит - какво ново?

Митева, П. Протеинурия в детската възраст

Переновска, П. Вродени аномалии на белия дроб в детската възраст

Хербамедика. Маслото от крил и синдрома на дефицит на внимание с хиперактивност (ADHD)


ЮБИЛЕЙ
Доц. Евгений Драганов Генев, д.м. на 75 години


IN MEMORIAM
100 години от рождението на проф. д-р Стефан Димитров

 

 


 

Начало^^ Top ^^