www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SUPPLEMENTUM ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

ТОМ LIX, 2014

КЛИНИЧНИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ 

Слънчева, Б. Ранни стратегии на хранене като условие за профилактика на алергичните заболявания в ранната детска възраст

Масларска, Р., Л. Пенева. Риск от поява на вродени малформации при деца, родени след асистирана репродуктивна технология (ART)

Калайков, Д. Равнище и динамика на детската смъртност в България за периода 2011-2013 г.

Стефанов, Ст., М. Ганева. Ваксинации и ревматични заболявания

Дудин, Т., Д. Илиев, М. Желязков. Тахипнея - невинаги симптом на дихателна недостатъчност

Митева П. Оценка и лечение на нисък ръст при деца с хронична бъбречна недостатъчност

Маринова, Св. Тeрапевтично поведение за забавяне прогресията на хроничните бъбречни заболявания

Константинова, M., Р. Савова, М. Аршинкова, Н. Томова, Н. Митева, И. Стоева. Антропометрични, биохимични и хормонални показатели при деца със затлъстяване в детската възраст

Пилософ, В., Д. Калайков, Р. Тинчева, П. Переновска. Интегриран медико-социален подход - голямата липса в обгрижването на децата с хронични заболявания в България

Костова, П., Д. Авджиева, А. Кадъм, Р. Маринов, В. Василев, Р. Тинчева. Proteus синдром - клиничен случай

Досев, С. Можем ли да засилим естествените човешки съпротивителни сили с бакериални лизати?


Начало^^ Top ^^