www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SUPPLEMENTUM ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

ТОМ LIII, 2013

КЛИНИЧНИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ 

Върбанова, Б.   Съвременни тенденции в лечението на  ювенилния идиопатичен артрит

Маринов, Л., П. Шивачев.   Възпалителни заболявания на перикарда и миокарда в детската възраст

Близнакова, Д.  Място, възможности и перспективи на ултразвуковото изследване в детската нефрология

Белчева, М.  Проблемът за ранната диагностика на ретинобластома в детската възраст

Георгиева, М., Р. Панчева-Димитрова.  Хранене на деца до 1 годишна възраст

Мilupa. Maнолова, A, A. Дойчинова. Хранене и желязонедоимъчни състояния в кърмаческа и ранна детска възраст

Йорданова, М., Б. Аврамовa, А. Мучинова, М. Пенков, Г. Балаценко,  М. Генова, И. Терзиев, К. Бъчваров, Н. Юрукова, Ст. Димитров, Т. Христова,  И. Влахова, Др. Бобев, Д. Константинов. Екстрамедуларно засягане при злокачествени хематологични заболявания в детска възраст

Переновска, П. Диференциална диагноза на кашлицата в детската възраст

Троянова, П. Нoвости в детската дерматология - част I. Нoвости в детската дерматология - част II.

Шпангенберг, Ст., Г. Марковска, Кр. Костадинова, Ю. Баличев, Т. Татьозов.  Профилактика на гръбначните деформации в ученическата възраст

Спасова, З. Климатичните промени - заплаха за детското здраве

Цолова, Г., А. Манолова, П. Димитров. Знания, умения и нагласи на учениците за здравословен начин на живот

Манолова, А., Г. Цолова, П. Димитров. Физическа активност при ученици

Костадинова, К.   Семейни практики на отглеждане и грижа в ранно детство като рисков
и протективен фактор за здравето на децата

GlaxoSmithKleine  Манова, М., Г. Петрова. Литературен преглед на ефикасността, безопасността и икономическите ползи от рoтaвирусните ваксини

Sevex Pharma Ж. Радивоева. Есберитокс  - мощен ефект при първите симптоми на настинка 


Статията "Литературен преглед на ефикасността, безопасността и икономическите ползи от рoтaвирусните ваксини" публикувана на стр. 64 в суплемента за 2013 г., с автори Манова, М., Г. Петрова  e aвторска. 


Начало^^ Top ^^