www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SUPPLEMENTUM ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

2010

СЪДЪРЖАНИЕ

Коприварова, К. Лечение при спешни състояния на захарния диабет в детската възраст

Пенева, Л. Ендокринни заболявания в детската възраст, които изискват спешна диагноза и лечение

Лачева, А. Спешни състояния в детската кардиология

Кременски, И., Р. Въжарова, И. Брадинова, М. Иванова, И. Синигерска, Д. Димитров, А. Савов, С. Бичев, С. Андонова. Нови подходи за скрининг и диагностика при вродени грешки на метаболизма

Божинова, В. Диагностика, диференциална диагноза и терапевтични подходи при епилептичните пристъпи в детската възраст

Въжарова, Р., И. Брадинова, А. Савов, С. Бичев, И. Синигерска, М. Иванова, И. Кременски. Съвременни подходи за генетична диагностика при идиопатично изоставане в умственото развитие

Milupa. Лечение на хранителна алергия при кърмачета

Върбанова, Б. Спешни състояния в детската ревматология

Sevex Pharma. Нов продукт за профилактика и лечение при недостиг на витамин К - капкова форма

Бранков, О. Oсновни хирургични симптоми в детската възраст

Георгиева, Е., А. Анадолийска, Б. Петкова, М. Алексиева. Бронхиолит, терапевтични възможности. Из опита на клиниката по пулмология с интезивен сектор при СБАЛДБ - ЕАД София

Белчева, М. Медиастинален синдром в детската възраст

Спасова, М. Остра хемолиза в детската възраст

Владимирова, Н. Локални реакции след ваксинация в детската възраст: анализ на данните от системата за надзор на нежеланите реакции след ваксинация в България, 2009 г.

Mustela. Stelatopia® Дермо-педиатрия. Хигиена и грижа при атопичен дерматит

Начало^^ Top ^^